Započali jsme první část přípravy polotovarů. Protože jsou jednotlivé bloky řezány z jednoho kusu materiálu, musíme zarovnat všechny strany, na kterých jsou vidět stopy po pile, a dosáhnout kolmosti.

Napsat komentář