Začali jsme vyrovnáním dělicího zařízení tak, aby byl obrobek upnut rovnoběžně s osami Y a Z. Následovaly korekce všech námi použitých nástrojů. Jako výchozí bod nám posloužila dotyková sonda, od níž se odvíjejí korekce ostatních nástrojů. Poté jsme nastavili nulu v osách Y a Z pomocí dotykové sondy a broušené hřídele, upnuté v univerzálním sklíčidle dělicího zařízení a v koníku. Pomocí dvou čepů je mezi sklíčidlem a koníkem upnutý samotný polotovar. Na něm proběhlo už jen naškrtnutí v ose X a obrábění mohlo začít. Tělo jsme vyhrubovali pomocí čelní válcové frézy D12 mm. Samotný tvar byl obroben s použitím kulové frézy D4 mm, na dokončovací operace nám posloužila čelní válcová fréza D4 mm. Přibližný čas obrábění jsou 4 hodiny, během kterých je nutno měnit nástroje. Po obrobení bude následovat kontrola rozměrů, povrchová úprava, kompletace s plastovými díly, přebroušení spojů mezi plastovými díly a tělem a lakování.

Napsat komentář