Započali jsme přípravu polotovarů pro obrábění. První část spočívá v zarovnání všech stran tak, aby se odstranily stopy pily, která řezala jednotlivé bloky z velkého kusu, a zároveň se dosáhlo vzájemné kolmosti stran. Ve druhé části přípravy bude vyfrézován otvor pro bombičku a z opačné strany soustředná díra. Do této díry se zalepí čep, který poslouží k upnutí do dělícího zařízení.

Napsat komentář