Už máme hotovou druhou část přípravy polotovarů, a tak jsme se pustili do přípravy CNC frézky pro obrábění těl formule. To spočívalo ve vyrovnání dělícího zařízení tak, aby byl obrobek upnut rovnoběžně s osami Y a Z. Následovaly korekce všech námi použitých nástrojů. Jako výchozí bod nám posloužila dotyková sonda, od níž se odvíjejí korekce ostatních nástrojů. Poté jsme nastavili nulu v osách Y a Z pomocí dotykové sondy a broušené hřídele, upnuté v univerzálním sklíčidle dělícího zařízení a v koníku. Pomocí dvou čepů je mezi sklíčidlem a koníkem upnutý samotný polotovar. Na něm proběhlo už jen naškrtnutí v ose X a obrábění může začít.

Napsat komentář