LERS je zařízení sloužící k zachycení počátečního úniku CO2 z bombičky při startu formule. Jedná se o „kalíšek“, který se dotýká zadní části formule a obklopuje bombičku s CO2. Jeho vnitřní průměr musí být co nejmenší, aby došlo k co nejrychlejšímu zaplnění volného prostoru a tím pádem byl co nejrychlejší i start. Samotný LERS se umísťuje na startovací zařízení a není přímou součástí vozu F1.

Napsat komentář